Voor wie?


Het FFS heeft ten doel de volksdans, waaronder ook kinderdans, zang en muziek valt, onder de aandacht te brengen van het Friese publiek.
Het FFS vertegenwoordigt ongeveer 100 volksdansgroepen in Friesland, waaronder 80 MBVO- groepen (Meer Bewegen Voor Ouderen) en ongeveer 20 volksdansverenigingen.

Activiteiten


Het FFS organiseert jaarlijks op verschillende plaatsen een bal voor de MBVO dansers.
Het FFS organiseert daarnaast ook diverse dansdagen voor kaderleden, dansleiders en dansers.

Contact


Voor vragen m.b.t. dansleiding voor de verenigingen kunt u bij het FFS terecht.
Ook voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden.

Het secretariaat:
Aafje Dijkhuizen
Dominee Veenweg 12, 8456 HR De Knipe
tel. 0513 - 688001
email: aafjedijkhuizen@gmail.com
Voorzitter:
Willem Wolfert
Sierksmastraat 13 8934 AL Leeuwarden
tel. 058 - 2800508 of 06 - 51202422 - email: willemwolfert@gmail.com
Overige bestuursleden:
Johanna Andonovski, Els Doekes en Baukje Westra